Ахлах ахлагч нар манлайлав

0

Зүүн бүсийн төв, Дорнод аймгийн Онцгой байдлын газрын Ахлагчийн зөвлөлөөс санаачлан Сахилга, ёс зүйн албатай хамтран тус газрын нийт ахлах ахлагч цолтой алба хаагчдыг хамруулан “Ахлах ахлагч нарын манлайлал” сэдэвт арга хэмжээг зохион явууллаа.

Share.

Leave A Reply