Зорилт

ОБЕГ-ААС 2019 ОНД ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТ:

  • Цэргийн албыг хэвшүүлж, алба хаагчдын мэргэжлийн ур чадвар, нийгмийн баталгааг дээшлүүлэх
  • Гамшгаас хамгаалах бодлого хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах

ОБГ-ААС 2019 ОНД ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТ:

  • Алба хаагчдын бие бялдрын түвшинг ахиулж, ажиллаж амьдрах, сурч боловсрох орчинг сайжруулах
  • Орон нутгийн гамшгаас хамгаалах чадавхийг дээшлүүлж гамшгийн эрсдлийг бууруулахад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх
  • Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус салбар зөвлөлүүдийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх