Түүх

Хэнтий аймгийн Гамшгаас хамгаалах штабын  түүх  2004 он

Хэнтий аймгийн Онцгой байдлын хэлтсийн түүх 2005 ОН

Хэнтий аймгийн Онцгой байдлын хэлтсийн түүх  2006 ОН

Хэнтий аймгийн Онцгой байдлын хэлтсийн түүх 2007 ОН

Хэнтий аймгийн Онцгой байдлын газрын түүх 2008 ОН

Хэнтий аймгийн Онцгой байдлын газрын түүх 2009 ОН

Хэнтий аймгийн Онцгой байдлын газрын түүх 2010 ОН

Хэнтий аймгийн Онцгой байдлын газрын түүх 2011 ОНЫ ТҮҮХ

Хэнтий аймгийн Онцгой байдлын газрын түүх 2012 ОНЫ

Хэнтий аймгийн Онцгой байдлын газрын түүх 2013 ОН

Хэнтий аймгийн Онцгой байдлын газрын түүх 2015 он