Ажлын байр

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2017.04.08 ны өдрийн А/86 дугаар тушаалаар батлагдсан бүтэц, орон тооны дагуу газрын удирдлага, Урьдчилан сэргийлэх тасаг, Гал түймэр унтраах, аврах 32, 42, 49 дүгээр анги, Эрэн хайх, аврах салбар, Улсын нөөцийн салбар гэсэн 6 нэгжтэй, 37 офицер, 162 ахлагч, үйлчилгээний 8, гэрээт ажилтан 5, нийт 212 албан хаагчидтай, офицерийн нөхөн хангалт 81,5 хувьтай, ахлагчийн нөхөн хангалт 73%, нийт бүрэлдэхүүн 80.0 хувийн нөхөн хангалттай үүрэг гүйцэтгэж байна.