Ажлын байр

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2017.04.08 ны өдрийн А/86 дугаар тушаалаар батлагдсан бүтэц, орон тооны дагуу газрын удирдлага, Урьдчилан сэргийлэх тасаг, Гал түймэр унтраах, аврах 32, 42, 49 дүгээр анги, Эрэн хайх, аврах салбар, Улсын нөөцийн салбар гэсэн 6 нэгжтэйгээр үүрэг гүйцэтгэж байна.