Хүний нөөцийн бодлого

ОБАЭБ-д төрийн тусгай албан хаагчаар ажиллахыг хүссэн иргэн дор дурдсан шаардлагыг хангасан байна.

Тухайн нутаг дэвсгэрт оршин суух бүртгэлтэй, 18 нас хүрсэн МУ-ын иргэн,

Өөрийн хүсэлтээр тус байгууллагад орох хүсэлтээ бичгээр гаргасан байна.

Ахлагчийн албан тушаалд бүрэн дундаас дээш, офицерийн албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэн тухайн албан тушаалын АБТ-ыг хангахуйц боловсрол мэргэжилтэй.

Цэргийн алба хаасан, эсвэл цэргийн хэргийн мэдлэг олгох сургалтанд хамрагдсан.

Эрүүл мэндээр тэнцэх, 165 см-ээс доошгүй, шивээсгүй байна.

Ял шийтгэлгүй.

Тусгай зориулалтын болон шуурхай албаны автомашины жолооч:

ВС ангилалтай 3-аас доошгүй жил жолоодсон туршлагатай 30 хүртлэх насны эрэгтэй.

Бусад ахлагч

25-аас доош насны, офицер-35 нас, эмэгтэй 32 нас хүртлэх.