Мэдээ мэдээлэл


0

Багшлах эрхтэй боллоо

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах мэдлэг чадварыг олон нийтэд олгох “Бэлэн бай” сургалтыг аймгийн Улаан Загалмайн хороо, Дэлхийн Зөн Олон Улсын байгууллагатай…