Мэдээ мэдээлэл

0

Хяналт шалгалтын талаар

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын баталсан “Үзвэр үйлчилгээ, соёл урлагтйн байгууллагуудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт явуулах тухай удирдамж”-ийн хүрээнд урьдчилан сэргийлэх…