Бэлэн байдлын үзлэг явагдаж байна.

0

Аймгийн засаг даргын А/115 дугаар захирамжаар Батширээт, Биндэр, Хурх тосгон, Өмнөдэлгэр сумдын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн томилгоот бүрэлдэхүүний бэлэн байдлын үзлэгийг зохион байгуулж ой хээрийн түймэртэй тэмцэх багаж зэвсэглэмж, машин техник, хувийн бэлтгэл бэлэн байдлыг шалгаж Аврагч-2019 тэмцээнийг зохион байгууллаа.

Share.

Leave A Reply