Баянхутаг суманд команд штабын сургууль зохион байгууллаа.

0

Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/66 дугаар захирамж, Онцгой байдлын газрын даргын аймгийн Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний дагуу гамшгаас хамгаалах команд штабын сургуулийг 2017 оны 11 дүгээр сарын 04-05-ны өдрүүдэд Баянхутаг суманд зохион байгуулан явууллаа.

Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургуульд сумын Онцгой комиссын 19, мэргэжлийн ангийн удирдах бүрэлдэхүүн 5, мэргэжлийн ангийн 66, орон тооны бус 6 штабын 30, нийт 120 хүн, 11 автомашин хамрагдаж үзлэгээр бүрэлдэхүүний хувцаслалт, хувийн бэлтгэл аранз, аврах багаж хэрэгсэлийн хангалт 96,7 хувьтай, жагсаалын жигдрэлт сайн байлаа. Дархан суманд суманд зохион байгуулагдсан Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуульд сургууль удирдах ажлын хэсэг “82,9” буюу “Хангалттай” гэж үнэлэгээ өгч дүгнэлээ.

Share.

Leave A Reply