Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус алба, мэргэжлийн ангийг шинэчлэн байгууллаа

0

Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус алба, мэргэжлийн ангийг шинэчлэн байгуулах тухай аймгийн Засаг даргын  2017 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/373 дугаар захирамжийг төлөвлөн гаргаж гамшгийн голомтод эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах, нэрвэгдэгсдэд хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажиллагааг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх гамшгаас хамгаалах  тусгай зориулалтын  20 мэргэжлийн ангийг дараах  албад, байгууллага аж ахуйн нэгжийг  түшиглэн байгуулсан бөгөөд мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханган үйл ажиллагааг жигдрүүлэн ажиллаж байна.

Гамшгаас хамгаалах тусгай зориулалтын мэргэжлийн анги

Мэргэжлийн ангийн нэр Түшиглэсэн алба, байгууллага аж ахуйн нэгжийн нэр
1 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний мэргэжлийн анги Эрүүл мэндийн алба
2 Нийгмийн хамгааллын мэргэжлийн анги Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар
Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар
3 Хүмүүнлэгийн тусламжийн мэргэжлийн анги Онцгой байдлын газар
4 Хэв журам сахиулах ажиллагааны мэргэжлийн анги Хэв журам сахиулах алба
 

 

5

 

 

Санхүү нөөц хангалтын мэргэжлийн анги

АЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс
АЗДТГ-ын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн  хэлтэс
АЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтэс
Авто тээврийн үндэсний төвийн Хэнтий аймаг дах салбар
6 Нүүлгэн шилжүүлэлт, түр байр хариуцсан мэргэжлийн анги Авто тээврийн үндэсний төвийн Хэнтий аймаг дах салбар
7 Хоргодох байр хариуцсан мэргэжлийн анги АЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтэс
8 Хүнс хөдөө аж ахуйн мэргэжлийн анги Хүнс хөдөө аж ахуйн алба
9 Гал түймэр унтраах ажиллагааны мэргэжлийн анги Онцгой байдлын газар
10 Усны сан бүхий газар, уст цэг хамгаалах мэргэжлийн анги Хэнтий ус ОНӨХХК
Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
11 Дулаан хангамжийн мэргэжлийн анги Хэнтий ус ОНӨХХК
12 Цахилгаан хангамжийн мэргэжлийн анги Түлш эрчим хүчний алба
13 Зам, гүүрийн засвар, үйлчилгээний мэргэжлийн анги Харгуй ТӨХК
14 Инженер, тэсэлгээний мэргэжлийн анги АЗДТГ-ын дэргэдэх Цэргийн штаб
15 Цацраг, химийн хяналт Ус цаг уур орчины шинжилгээний алба
16 Харилцаа холбоо, зарлан мэдээлэлийн мэргжлийн анги Мэдээлэл харилцаа холбооны алба
17 Мэдээлэл, сурталчилгааны мэргэжлийн анги Сурталчилгааны алба
18 Иргэний бүртгэл мэдээлэл, статистик судалгааны мэргэжлийн анги АЗДТГ-ын Улсын бүртгэлийн хэлтэс
АЗДТГ-ын хэлтэс Статистикийн хэлтэс
19 Төмөр замын засвар, үйлчилгээний мэргэжлийн анги Улаабаатар төмөр замын Бор-Өндөр өртөө
 20 Нисэх буудлын аюулгүй байдлын мэргэжлийн анги Нисэх онгоцны буудал
21 Хуулийн этгээдийн мэргэжлийн анги ШШГА
22 Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв
23 Ерөнхий боловсролын 1-р сургууль
24 Ерөнхий боловсролын 2-р сургууль
25 Ерөнхий боловсролын 3-р сургууль
26 Ерөнхий боловсролын 4-р сургууль

 

Гамшгаас хамгаалах тусгай зориулалтын 26 мэргэжлийн ангийг 28 байгууллага, агентлагийг түшиглэн нийт 706 хүн, 92 машин техник, 132 тусгай багаж хэрэгсэлтэйгээр байгууллаа.

Share.

Leave A Reply