Багшлах эрхтэй боллоо

0

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах мэдлэг чадварыг олон нийтэд олгох “Бэлэн бай” сургалтыг аймгийн Улаан Загалмайн хороо, Дэлхийн Зөн Олон Улсын байгууллагатай хамтран.аймгийн Улаан Загалмайн хорооны сайн дурын идэвхтнүүдэд “СУРГАГЧ БАГШ”- бэлтгэх сургалтыг 2018 оны 03-р сарын 22-23-ны өдрүүдэд зохион байгуулан явуулж 17 иргэнд багшлах эрхийн гэрчилгээг гардуулсан ба Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих жил болсонтой холбогдуулан эдгээр сургагч багш нар цаашдаа гэр бүлүүдрүү чиглэсэн гамшгийн эрсдэлээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн үед ямар арга хэмжээ авах талаар тодорхой мэдлэгийг олгох сургалтуудыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулахаар төлөвллөлөө.

Share.

Leave A Reply