НОБГ-аас сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулав.

0

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын  харьяа “Иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төв”-өөс бага насны хүүхдийн гамшгаас хамгаалах сургалт сурталчилгааны автомашиныг сургуульд оролцуулж удирдах бүрэлдэхүүнд танилцуулсан бөгөөд Хэрлэн сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагч хүүхдүүдэд газар хөдлөлтийн гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулав. Сургалт сурталчилгааны арга хэмжээнд нийт 39 багш, ажилтан,  386 хүүхэд хамрагдсан байна.

Share.

Leave A Reply