Сургалт зохион байгууллаа

0

Хэрлэн сумын Засаг даргын тамгын газар, Дэлхийн зөн ОУБ-ын Бор-Өндөр-2 НХХ, Онцгой байдлын газар хамтран Хэрлэн сумын Онцгой комиссын гишүүдийг чадавхижуулах “БЭЛЭН БАЙ” сургалтыг 2018.10.01 өдөр зохион байгууллаа. Уг сургалтанд нийт 88 албан тушаалтан хамрагдаж, гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг хэрхэн сайжруулах, Хэрлэн сумын нутаг дэвсгэрт үүсч болзошгүй гамшиг, аюулт үзэгдлийн үед хэрхэн хамтран ажиллах, богино хугацаанд хохирол багатай даван туулах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрхэн авч хэрэгжүүлэх талаар багаар хамтран ажиллах дадлагад суралцлаа.

Share.

Leave A Reply