Галын аюулгүй байдлыг хангуулах үзлэг шалгалт явууллаа.

0

Онцгой байдлын газар , Хэлтэс, ГТУА-42 анги, УНС –ийн Өвс тэжээлийн цэгүүдийн барилга байгууламжид галын аюулгүй байдлыг хангуулах удирдамжийн хүрээнд ОБГ-ийн гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын ахлах байцаагч дэслэгч Б.Бат-Эрдэнээр ахлуулсан хамтарсан ажлын хэсэг 2019.01.28-31-ний өдрүүдэд үзлэг шалгалтыг зохион байгуулж ажиллаж байна.

 

Share.

Leave A Reply